Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

Підготовка звернення до Європейського суду з прав людини стосовно пенсійних питань

На теперішньому етапі недосконалість системи судочинства України сприяє зростанню кількості громадян, які вимушені звертатися до Європейського суду з прав людини за захистом своїх прав. До цього призводить значний термін, що відводиться для розгляду конкретної справи у національних судах через дефіцит суддів, недосконалість процесуального законодавства тощо.

Непоодинокими є випадки, коли за наявності рішення воно не виконується. Той факт, що держава виявляє бездіяльність щодо судового рішення в галузі пенсійних питань створює негативний вплив на майнові права особи, перешкоджаючи реалізації її конституційного права на призначення пенсії. Мало не найбільший спектр справ, які розглядає Європейський суд з прав людини у справах проти України, породжений вищезазначеними обставинами, які безпосередньо суперечать положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий суд.

У випадку, коли національне законодавство не відновлює порушених прав пенсіонера, наш Пенсійний центр пропонує вам послугу звернення до Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини – це міжнародний інструмент захисту прав і свобод громадян. Для того, щоб підготувати звернення, потрібна допомога кваліфікованих юристів Пенсійного центру, оскільки відповідно до статистики зі 100 поданих скарг Суд приймає до розгляду лише 20. Причиною приймання такого низького відсотка скарг є, як правило, їхня низька якість або відсутність порушень Конвенції з прав людини.

Для звернення до Європейського суду з прав людини необхідно враховувати такі чинники:

  1. На момент звернення до Європейського суду з прав людини ви маєте вичерпати всі можливі засоби національного судового захисту, іншими словами, вам необхідно звернутися не лише до суду першої інстанції, але й отримати рішення апеляції та касації (тобто Верховного суду).
  2. Відповідно до статті 35 Європейської конвенції Суд може прийняти питання до розгляду лише після того, як були вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту згідно із загальновизнаними нормами міжнародного права.
  3. Звернутися до Європейського суду з прав людини можна протягом 6 (шести) місяців з дати прийняття останнього рішення суду національної інстанції.
  4. На момент звернення до Європейського суду у заявника мають бути копії заяви та скарги (в нашому випадку – до Пенсійного фонду), позовної заяви до суду, ухвали про відкриття провадження, ухвали про перенесення розгляду справи чи зупинення провадження, апеляційної скарги, касаційної скарги, заяви про видання виконавчого документа, підтвердження звернення до виконавчої служби, закриття виконавчого провадження тощо.

До звернення із заявою до Суду юристи нашого Пенсійного центру проаналізують усі надані вами документи та нададуть рекомендації щодо можливості та доцільності звернення до суду. Ми підготуємо скаргу і повний пакет документів, необхідних для звернення до Європейського суду. Якщо суд поставить вимогу про витребування від заявника будь-яких додаткових документів або пояснень, юристи нашого Пенсійного центру підготують усе необхідне.

Звертаємо вашу увагу, що складання заяви до Європейського суду з прав людини можливе лише після детального вивчення усіх матеріалів справи.

Нагадуємо, що стаття 35 Європейської конвенції встановлює, що Суд не приймає до розгляду заяву, якщо вона:

  • є анонімною;
  • є за своєю суттю такою, що вже була розглянута Судом, або вже подана на розгляд іншому міжнародному органу розслідування (наприклад, вами вже була подана з цього ж приводу скарга до Комітету з прав людини ООН). Повторне звернення до Суду з тією ж скаргою та з тих самих підстав неприпустиме.

Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, якщо він вважає її явно необґрунтованою або має місце зловживання правом на подання заяви.

Явно необґрунтована заява – це скарга, з якої явно не випливає порушень положень Конвенції або порушення є незначними. Зловживанням правом на подання скарги може вважатися також подання скарги, яка не містить відомостей про порушення прав або містить неправдиві відомості.

Також слід зазначити, що особливої уваги потрібно надати копіям матеріалів справи національних судів для подальшого звернення із останніми до Європейського суду з прав людини, а саме на якість копій документів. Документи не повинні бути забрудненими та не мати незастережених виправлень. Документи мають бути в цілісному та непошкодженому стані, що дозволить однозначно тлумачити їх зміст. Слід звернути увагу, що Європейський суд не повертає надіслані документи, тому радимо надсилати саме копії.

Необхідно пам’ятати, що кожна конкретна справа до Європейського суду з прав людини є індивідуальною й унікальною за своєю суттю, оскільки містить особливі нюанси, які склались унаслідок тих чи інших взаємовідносин особи з державою.

Для отримання професійної юридичної допомоги стосовно звернення до Європейського суду з прав людини пропонуємо звернутися до нашого Пенсійного центру, де наші кваліфіковані юристи зможуть допомогти вам зібрати необхідний пакет документів, підготувати заяву та надіслати її до Європейського суду з прав людини.


Відгуки наших клієнтів