Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

Пенсія сталеварів конвертерів

Виробництво сталі та феросплавів, підготовка сумішей і ремонт металургійних печей: сталевари конвертерів

Законодавством України визначено виключний перелік професій, які відрізняються шкідливими та важкими умовами праці. Такі професії закріплені у Списку № 1 і Списку № 2, затверджених Кабінетом Міністрів України. До професій за Списком № 1 саме належить професія сталеварів конвертерів.

Професія сталевара конвертера є такою, що вимагає від особи відповідальності, фізичної витривалості, концентрації, точного окоміру тощо.

До обов’язків сталевара конвертера належать:

  • проведення технологічного процесу виплавляння сталі в конвертерах ємністю 250 тонн і більше;
  • виконання розігрівання конвертера, заливання чавуну, додавання в конвертер присадок, металевого брухту та розкислювачів;
  • зливання сталі та скачування шлаку;
  • визначення готовності плавління у конвертері.

Вищезазначені умови праці обов’язково мають компенсуватись раннім виходом на пенсію за віком на пільгових умовах. Відповідно до законодавства України за Списком № 1 можуть вийти особи, які досягли 50 років, мають загальний страховий стаж 28 років, із яких не менше 10 років на зазначених у списках роботах. Оскільки професія сталевара конвертерів входить до Списку № 1, то особа має право вийти на пенсію на пільгових умовах.

На жаль, вихід «списочників» на пенсію – це складний і тернистий шлях, хоча сама процедура призначення пенсії, яку пропонує держава, не є такою. Пенсійний фонд України через брак коштів наразі відмовляє якомога більшій кількості майбутніх пенсіонерів через абсурдні та мізерні причини. По-перше, будь-яке виправлення в трудовій книжці може опинитись причиною незарахування стажу або взагалі відмови. По-друге, пенсійний фонд може запросити уточнювальну довідку навіть попри те, що записи в трудовій книжці дають змогу дійти висновку, що це дійсно професія з важкими умовами праці. Це роблять задля того, щоб затягнути процес призначення пенсії. По-третє, однією з найрозповсюджених причин, через яку пенсійний фонд відмовляє в призначенні пенсії, є відсутність атестації або несвоєчасне проведення атестації робочих місць. На думку вищезазначеного органу – це вина працівника.

У випадку відмови пенсійного фонду в призначенні пенсії залишається боротися за своє конституційне право в судовому порядку, й це потрібно робити, оскільки звернення до суду є перспективою позитивного рішення суду на користь майбутнього пенсіонера. Як приклад можна навести постанови Верховного суду від 20.02.2018 р. у справі № 233/2084/17 і від 07.03.2018 р. у справі № 234/13910/17. У цих справах суд робить висновок про те, що витребування уточнювальної довідки у випадку правильно оформленої трудової книжки є зловживанням з боку державного органу, які, безумовно, порушують права особи.

Також уваги потребує постанова від 24.05.2018 р. у справі № 490/12392/16а. У ній суд зазначає, що працівник не може і не повинен відповідати за правильність оформлення бухгалтерських документів на підприємстві.

Зазначаємо, що можливість мирного призначення пенсії можлива за умови правильності записів у трудовій книжці, а також за наявності уточнювальних довідок. Але ніколи не слід забувати про вирішення спору в судовому порядку.


Відгуки наших клієнтів