Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

СПРАВА ШТИХА

Пенсія – заслужена винагорода кожної особи після тривалої праці. За загальним правилом вихід на пенсію відбувається після досягнення 60 років і за наявності відповідної кількості стажу (станом на 2021 рік – не менше 28 років). Водночас деякі категорії працівників мають право на пільгові, порівняно з іншими, умови у сфері пенсійного забезпечення. Вони стосуються зниження пенсійного віку та наявності іншої, як правило, меншої кількості стажу. Проте умовою для виходу на таку пенсію є зайнятість на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

Перед зверненням до пенсійного фонду для призначення пенсії необхідно підготувати відповідний пакет документів. І якщо розглядати це питання в призмі пільгової пенсії, то додатковим документом є довідка про підтвердження зайнятості на роботах, які дають право на пільгову пенсію. Сутність такої довідки полягає у підтвердженні характеру роботи, умов праці, на якій була зайнята особа. Однак якщо такі дані повністю зазначені у трудовій книжці, отримання довідки необов’язкове.

Водночас на практиці органи пенсійного фонду все одно вимагають під час призначення пільгових пенсій надання уточнювальних довідок. І, з огляду на вищенаведене, це може бути розцінене як незаконні дії.

Саме така ситуація виникла у пана Штиха, який звернувся до нашої компанії за допомогою. Проблема його полягала в тому, що пенсійний орган відмовив у призначенні пільгової пенсії у зв’язку з відсутністю підтвердженого документами пільгового стажу. Крім того, пенсійний фонд не зарахував ще й період роботи у Російській Федерації, оскільки заявником не було надано документів, які підтверджують сплату страхових внесків.

Ми розцінили такі дії пенсійного фонду як незаконні, тому було прийняте рішення звернутися з позовом до суду. Наша позиція була обґрунтована таким чином.

По-перше, пенсійним фондом було проігноровано приписи чинних міжнародних угод, у тому числі України з Російською Федерацією в частині взаємного зарахування стажу роботи осіб, які працюють на території держав-учасниць. Також пенсійний орган не піддав сумніву автентичність наданих документів і до моменту відмови у призначенні пенсії не вчинялося дій щодо отримання підтвердних документів від роботодавця заявника чи відповідної архівної установи.

По-друге, трудова книга заявника містила всі необхідні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, оскільки періоди роботи на посаді слюсаря з ремонту обладнання котельних самі по собі містять відомості про характер та умови роботи, що передбачені Списком № 2. Записи є правильними та не містять неточних записів про періоди роботи. Крім того, пенсійний фонд не зазначив у рішенні про відмову підстав неврахування відомостей, зазначених у трудовій книжці, їх неповноту чи недостовірність.

Із урахуванням вищенаведеного, у такому випадку достатньою підставою для зарахування стажу роботи до пільгового є лише трудова книжка. А тому подання уточнювальних довідок необов’язкове.

Розглянувши справу, суд першої інстанції задовольнив вимоги пана Штиха, серед яких, зокрема, зобов’язав пенсійний орган призначити пільгову пенсію та здійснити всі необхідні виплати.

Не погодившись із таким рішенням, пенсійний фонд подав апеляційну скаргу, однак унаслідок несплати ним судового збору її було повернуто. Таким чином, рішення суду першої інстанції набрало законної чинності.

Після прийняття судами рішень наша компанія змогла домогтися швидкого їх виконання, у результаті чого панові Штиху було призначено пенсію з моменту його звернення до пенсійного фонду, а також виплачено в повному обсязі заборгованість за пенсійними виплатами.


Відгуки наших клієнтів