Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

ЄСПЛ вказав на неможливість виплати Україною пенсій на окупованих територіях

Із початком збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях перед їхніми мешканцями та державою виникло чимало проблем. Однією з таких проблем виявилася сплата пенсій та інших соціальних платежів.

Грабежі прихильників невизнаних республік банків, інкасаторів, поштових автомобілів призвели до неможливості функціонування державних інститутів і виконання ними в так званій «сірій зоні» своїх обов’язків. Тому суди, органи Пенсійного фонду тощо були перенесені на підконтрольну територію України, що призвело певним чином до складнощів із отриманням мешканцями окупованих територій належних їм виплат.

Цей факт став приводом для багатьох громадян України звернутися за захистом своїх прав до міжнародних інституцій – зокрема, до Європейського суду з прав людини.

13 лютого 2018 року ЄСПЛ виніс важливе рішення для громадян, які мешкають у непідконтрольній Україні зоні. У справі «Цезар та інші проти України» суд ухвалив, що, з огляду на тривалий збройний конфлікт, Україна не має можливості виконувати обов’язки щодо виплат на територіях поза її контролем. Тому, з урахуванням цього факту, несплата пенсії та інших соціальних виплат на окупованих територіях не є порушенням Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Зокрема, суд зазначив, що мешканці непідконтрольних територій не позбавлені соціальних виплат, адже законодавством України передбачено спеціальний порядок їх отримання.

Також ЄСПЛ звернув увагу, що заявники мали можливість звернутися до українських судів самостійно або через представників стосовно незгоди стосовно виплат і розмірів виплат їм пенсій. Тому оскільки заявники не скористалися всіма національними засобами правового захисту своїх прав в Україні, то їхні заяви є неприйнятними.

З огляду на таку позицію ЄСПЛ, досить актуальним є питання: яким чином мешканці тимчасово окупованих територій можуть отримати пенсію?

Для вирішення цього питання слід звернутися до Постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». Згідно з цим актом виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем знаходження таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою переселенця.

Для отримання такої довідки особа має звернутися із заявою до Управління соціального захисту населення.

У заяві на отримання довідки переселенця слід зазначити:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • громадянство;
 • дату та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом із нею (у разі необхідності);
 • відомості про зареєстроване (яке зазначене в паспорті) та фактичне місце перебування;
 • адресу, за якою з особою може здійснюватися листування, контактний номер телефону;
 • ідентифікаційний номер;
 • обставини, що призвели до переміщення (наприклад, знищення майна, житла, загроза життю та здоров’ю тощо);
 • повідомлення особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації.

Особа може подати таку заяву особисто або через свого представника. Якщо заяву буде подавати представник, то також необхідно додати довіреність.

Під час подання заяви про взяття на облік заявнику необхідно пред’явити паспорт або документ, який засвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини. Якщо такі документи не збереглися, то до заяви слід додавати інші документи (військовий квиток, свідоцтво, атестат про освіту, трудову книжку тощо).

Отримавши довідку переселенця, пенсіонер має звернутися із заявою про продовження виплати пенсії до Пенсійного фонду. Після звернення відбувається переведення його пенсійної справи.

Зазвичай переведення пенсійної справи займає 1–2 тижні, але у зв’язку зі значною кількістю звернень ця процедура може зайняти дещо більше часу. Щоб з’ясувати стан переведення пенсійної справи й дату поновлення виплати пенсії, слід звертатися до Управління Пенсійного фонду, до якого було подано заяву про переведення пенсійної справи.

Виплата пенсій здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому було зупинено виплату пенсії у зв’язку з проведенням із зони АТО. Іншими словами, якщо пенсіонер із зони АТО отримував виплату, наприклад, за червень, то під час постановки на облік за місцем тимчасового проживання йому зобов’язані виплатити пенсію починаючи з липня.

Пенсія перераховується на картковий рахунок в «Ощадбанку». Тим пенсіонерам, які мають такий рахунок, відкривати інші рахунки в банку немає потреби.

Особи, які отримують пенсії на підконтрольній території, можуть бути відсутніми на підконтрольній території не більше 60 днів, інакше соціальні виплати припиняються.

На сьогодні у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має спростити процедуру отримання пенсії мешканцям окупованих територій.


Відгуки наших клієнтів