Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

Пільгова пенсія

Умови роботи можуть впливати як на розмір заробітної плати, так і на тривалість робочого періоду або відпустки. Наприклад, праця шахтарів, машиністів тощо, які пов’язані з важкими умовами праці та шкідлива для здоров’я. Чинним законодавством України для зазначених категорій осіб передбачені пільги, зокрема, призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Особливість такого виду пенсій полягає у скороченні пенсійного віку, тобто чим більш важкі умови праці, тим швидше настане вік виходу на пенсію, тим менше вимог висувається до стажу роботи, необхідного для призначення пенсії, та розміри пенсій вищі (оскільки в такому разі збільшується заробітна плата, з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду).

Пільгова пенсія може нараховуватися працівникам, які:

  • зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах із особливо шкідливими та важкими умовами праці, – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць;
  • зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими та важкими умовами праці, – за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.

Отже, необхідними умовами для виникнення в особи права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах є: встановлення факту перебування особи на посаді або виконання нею робіт, які входять до Списків № 1 або № 2, протягом певного часу (наявність трудового стажу), а також документальне підтвердження професії працівника за результатами атестації умов праці, яке визначається наявністю результатів атестації відповідного робочого місця за умовами праці.

Щодо першого пункту: трудовий стаж є найважливішим показником у випадку призначення особі пенсії, оскільки її розмір визначає право людини на вид і розмір пенсії.

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Дуже часто виникають ситуації, коли відсутня трудова книжка або відповідні записи в ній, а також не збереглися інші документи, що свідчать про стаж роботи.

У таких випадках трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання або архівними установами. У разі якщо документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»).

Щодо другого пункту: атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, які можуть впливати на здоров’я та працездатність працівників у процесі їхньої трудової діяльності.

Атестація робочих місць здійснюється на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форм власності та господарювання відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

Відповідно до зазначеного Порядку обов’язок подавати документи, що підтверджують результати атестації робочого місця за умовами праці, покладається на роботодавця. Тобто керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та господарювання зобов’язані проводити атестацію робочих місць, за результатами якої й визначається перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій, посад із пільговим пенсійним забезпеченням. При цьому роботодавець в обов’язковому порядку повинен ознайомити з результатами атестації своїх співробітників.

Однак на практиці досить часто виникають випадки, коли роботодавець не проводить атестації або приховує відповідні документи для уникнення додаткових витрат, які спрямовані на забезпечення особі права на пільгову пенсію. Така ситуація є невигідною для працівника, оскільки в разі виникнення спору під час призначення пенсії він не зможе підтвердити наявності права на пільгову пенсію, оскільки відповідно до практики ВСУ проведення атестації може бути підтверджене тільки документально. Тобто, на відміну від підтвердження трудового стажу, свідки не можуть підтверджувати проведення атестації на підприємстві і в установі.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити: щоб людина отримала пільгову пенсію, необхідно одночасне дотримання двох умов:

  1. Необхідного трудового стажу (за професіями, включеним до Списків № 1 і № 2), що підтверджується записами у трудовій книжці, іншими документами з місць роботи, навчання тощо, а за їх відсутності – показаннями свідків.
  2. Документального підтвердження професії працівника за результатами атестації умов праці, яке визначається наявністю результатів атестації відповідного робочого місця за умовами праці.

Відгуки наших клієнтів