Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

Пенсія для громадян, котрі виїхали в іншу країну на постійне місце проживання

На сьогодні актуальним є питання щодо виплати пенсії особам, які переїхали до іншої країни на ПМП. Часто трапляється так, що особа протягом багатьох років здійснює трудову діяльність, сплачує податки на території України, згодом отримує право на пенсійне забезпечення відповідно до положень чинного національного законодавства, а потім змінює ПМП і переїжджає до іншої країни.

Практично у всіх випадках органи ПФУ припиняють пенсійні оплати особам, які виїхали до іншої країни на ПМП. Під час звернення зацікавлених осіб до органів ПФУ із заявами про відновлення виплати пенсії останні відмовляють у задоволенні таких заяв. Свої дії органи ПФУ обґрунтовують такими нормами пенсійного законодавства: у пункті 2 ч. 1 ст. 49 Закону № 1058-IV йдеться, що у випадку перебування пенсіонера поза територією України у цілому оплата пенсії буде припинена, якщо інше не вказано міжнародною угодою України. Друге речення ст. 51 Закону продовжує думку, вказуючи, що в період перебування за межами України пенсія виплачується лише в тому випадку, якщо це передбачено міжнародною угодою України, укладеною з відповідною державою.

Із дотриманням зазначених норм органи ПФУ відмовляють у задоволенні заяв пенсіонерів про відновлення виплати належних їм пенсійних коштів, обґрунтовуючи це тим, що з державою, в якій постійно проживає пенсіонер, Україна не укладала необхідних міжнародних угод, а отже, правових підстав для виплати таким особам соціального забезпечення немає.

Отже, виконання конституційних засад, якими надано прерогативу на отримання соціального забезпечення, не здійснюється.

Вихідною точкою розв’язання цієї проблеми є рішення КСУ від 07.10.2009 р. № 25-рп/2009, яким визнано неконституційними положення п. 2 ч. 1 ст. 49, та друге речення ст. 51 Закону. У вказаному рішенні КСУ пояснив, що влада на правовому рівні відібрала осібне право пенсіонерів на отримання соціального забезпечення в літньому віці у тих випадках, якщо вони віддали перевагу мешкати в країні, з якою Україна не укладала відповідної міжнародної угоди.

ВСУ рішенням від 12.05.2015 р. № 21180а15 також підтвердив, що пенсія має виплачуватися усім громадянам України, незалежно від місця їхнього мешкання. ВС установив, що з дня набрання чинності рішенням КСУ № 25-рп/2009 пенсійні органи мають поновити виплату соціального забезпечення громадянам, які виїхали на ПМП за кордон.

Проаналізувавши вищесказане, робимо висновок, що держава зобов’язана проводити виплату соціального забезпечення всім громадянам України після досягнення певного віку, при цьому факт місця постійного мешкання пенсіонера на території України не повинен жодним чином бути умовою для призначення пенсії.

Однак, попри обов’язковість рішень КСУ, пенсійні органи самостійно не відновлюють виплати пенсій. Отже, громадянам України необхідно звертатися з відповідними позовами до адміністративного суду.

Під час звернення до суду можуть виникнути труднощі щодо визначення періоду, за який було порушене право особи, що проживає за кордоном, на отримання соціального забезпечення, що підлягає поновленню.

Відповідь на це питання дають норми КАС України. Частина 2 ст. 99 КАС України встановлює шестимісячний термін для звернення до адміністративного суду, який починає обчислюватися з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав.

За загальним правилом позовні вимоги громадянина щодо відновлення виплати йому соціального забезпечення суд повинен задовольнити із урахуванням шестимісячного терміну від дня звернення до суду.


Відгуки наших клієнтів