Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

Страховий стаж в Азербайджані

Чимала кількість громадян Азербайджану сьогодні мешкає на теренах України. Їхня міграція була спричинена саме розпадом СРСР, після чого кожен намагався якимось чином забезпечити добробут своєї сім’ї. Однак після досягненням особою пенсійного віку виникає питання стосовно отриманого страхового стажу в іншій країни, як із ним бути, яким чином він зараховується. Звісно, у порядку міжнародного співробітництва дружні держави уклали між собою угоду між Урядом України й Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення.

Громадяни України, які працювали в Республіці Азербайджан, користуються правами та виконують обов’язки, що встановлені трудовим законодавством Республіки Азербайджан і навпаки.

На підставі міжнародних договорів та угод, підписаних між Республікою Азербайджан та Україною, держави-сторони визнають страховий стаж, отриманий на території України, Республіки Азербайджан та інших держав, які входили до складу колишнього Радянського Союзу до 01.01.1992 року. Усі документи, необхідні для призначення пенсії, приймаються державними органами обох сторін договору без додаткової легалізації. Водночас до пенсійних правовідносин застосовують законодавство тієї держави, де майбутній пенсіонер постійно мешкає, а не законодавство держави громадянства.

Певною особливістю цієї угоди є те, що в разі призначення пенсії на території однієї із держав-учасниць договору й у разі переїзду особи до іншої держави-учасниці виплата пенсії зупиняється на території першої держави з першого числа місяця, наступного після виїзду, та призначається на території другої держави з того ж першого числа.

Якщо особі призначені виплати, не передбачені угодою, то особа, незалежно від її місця проживання, отримує ці виплати від тієї держави, яка їх призначила.

Однак зміст угоди передбачає, що пенсії певних категорій осіб, таких як військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, працівники державної безпеки, службовці внутрішніх військ та інших військових формувань і члени їх сімей, регламентується спеціальними угодами. Це означає, що пенсії вищезазначеним категоріям осіб не підлягають автоматичному переведенню.

Стосовно пільгового стажу: він зараховується до спеціального стажу в тому випадку, якщо ці особливі умови праці визнаються кожною із договірних сторін.

У разі якщо під час визначення розміру пенсії її розмір не досягає встановленого мінімуму в країні призначення, кожна зі сторін гарантує належний розмір пенсії, який не може бути меншим, ніж установлений законодавством країни, в якій призначається виплата.

Державні органи кожної із договірних сторін домовились про плідну співпрацю, що свідчить про те, що у разі виникнення необхідності інформація, якої може бути недостатньо, може бути запитана в одній із договірних сторін.

Особливими умовами є виплата пенсії у зв’язку з каліцтвом: передбачено, що ці виплати проводитиме держава, на території якої сталось каліцтво, тому ці виплати також не підлягають переведенню.


Відгуки наших клієнтів