Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

Справа - Фабіан проти Венгрії

Виплата пенсій працюючим держслужбовцям: оцінка Євросуду

15 грудня 2016 року Європейський суд з прав людини у справі «Фабіан проти Угорщини» № 78117/13 дійшов висновку, що відмова держави у виплаті пенсії пенсіонеру, який працює на держслужбі, порушує Конвенцію Міжнародної організації Ради Європи «Про захист прав людини та основних свобод» від 04.11.1950 р. у поєднанні з Протоколом до Конвенції «Про захист прав людини та основних свобод» № 1 від 20.03.1952 р.

Конвенція і Протоколи були підписані Україною 9 листопада 1995 року й ратифіковані Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР.

Згідно зі статтею 14 Конвенції, користування правами і свободами, визнаними в Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, приналежності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Положення статті 1 Протоколу № 1 Конвенції вказує на те, що кожна фізична або юридична особа має право на повагу своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності, інакше як в інтересах суспільства та за умов, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Зверненню до Європейського суду громадянина Угорщини сприяла поправка до Закону про пенсії, згідно з якою виплата пенсії за віком громадянам, які одночасно отримують пенсію та займають певні посади в державному секторі, була припинена на термін їх перебування на цих посадах. Це обмеження не поширювалося на тих, хто працює у приватному секторі. Згідно з новим правилом пенсію заявнику було припинено, а звернення до національних органів не мало результатів.

Позицію заявника було обґрунтовано тим, що таке обмеження є ознакою дискримінації, оскільки виплати пенсії були припинені тільки тим, хто працює на держслужбі, що є неприпустимим згідно зі статтею 14 Конвенції, та необґрунтованим зазіханням на його право власності – пенсію, що неприпустимо згідно зі статтею 1 Протоколу № 1. На думку заявника, кількість громадян, які постраждали від вищезгаданої поправки, становить лише невелику частину від загальної кількості пенсіонерів в Угорщині, що перевищує два мільйони. Будь-яка економія, отримана шляхом позбавлення виплат пенсії такої невеликої групи населення, не може суттєво скоротити розмір державного боргу або впливати на уникнення процедури надмірного дефіциту. У той же час, заявник втрачав близько половини свого доходу, що дуже важко переживав. Окрім того, поправка на момент набрання чинності обмежувала право, яке заявник уже встиг реалізувати після досягнення пенсійного віку.

Позиція представника країни про необхідність заборони на подвійну компенсацію (пенсія + зарплата держслужбовцям) з метою економії коштів бюджету і твердження про те, що втручання в права заявника, передбачені статтею 1 Протоколу № 1, було здійснене з метою служби інтересам суспільства, було необхідним і пропорційним, а також таким, що не було для заявника надміру важким, не виявились об’єктивним і розумним виправданням такого обмеження.

Застосування цього рішення Євросуду до правовідносин в Україні на сьогоднішній день є більш ніж актуальним. Зокрема, в Україні з 1 квітня 2015 року виплати пенсій, призначених за спецзаконами, а також пенсій за віком та по інвалідності, крім винятків, у період роботи громадян на посадах, які дають право на отримання пенсій відповідно до спецзакону («Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України»), припинені. Винятки становлять: інваліди I і II груп, інваліди війни III групи та учасники бойових дій, особи, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». За умови звільнення з визначеної Законом посади, виплата пенсії продовжуватиметься. Склалася правова ситуація, коли громадяни постали перед вибором: залишитися працюючим або пенсіонером, що за умов сьогодення однозначно матиме наслідки для матеріального забезпечення.

Необхідно відзначити, що з 1 червня 2015 року норми пенсійного забезпечення за спецзаконами не застосовуються. Пенсії призначаються відповідно до одного загального Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тобто з 01.06.2015 р. робота на певних посадах вже не дає права на отримання пенсії за спецзаконами, однак обмеження залишилося і було продовжено до грудня 2016 року.

За таких умов працюючі пенсіонери почали звертатися до суду за відновленням свого права на пенсійне забезпечення.

Слід наголосити, що право на пенсію – соціальне забезпечення, гарантується Конституцією. У статті 46 Конституції України чітко прописано, що громадяни мають право на соціальний захист, який включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з не залежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Практика Вищого адміністративного суду України з цього питання неоднозначна. Є рішення, прийняті на користь пенсіонерів, є й інші рішення, що підтверджують правомірність дій Пенсійного фонду стосовно призупинення виплати пенсії.

Рішення Верховного суду України підтверджує позицію судів, які виносили рішення на користь позивача щодо поновлення виплати пенсії.

Згідно із Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують під час розгляду справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року і протоколи, практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У результаті вищевикладеного, можна дійти висновку, що у громадян України є необхідність і доцільність використовувати рішення Європейського суду з прав людини «Фабіан проти Угорщини» № 78117/13 під час звернення до національного суду за відновленням права на пенсію як пенсіонерам, що працюють на державній службі.


Справа Ширмер

Справа Ширмер

Адвокат нашої компанії виграв справу клієнтки в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). У 2005 році, тоді ще не нашій, клієнтці було призначено пенсію за віком. Після спливу певного часу вона отри..

Дата створення: 26.03.2019 | Дата зміни: 26.03.2019


Відгуки наших клієнтів