Українська Українська Русский Русский

Людина, його трудовий шлях і пенсійна справа унікальні...

Пенсійний центр
- юридична допомога з пенсійних питань -

Справа Олександрова

Обставини справи: Конституція України виділяє певні категорії громадян України, які потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, які відповідно до ст. 17 Конституції України перебувають на службі у військових формуваннях і правоохоронних органах держави, забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме: в Збройних силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратурі, охороні державного кордону України, податковій міліції, Управлінні державної охорони України, державній пожежній охороні, Державному департаменті України з питань виконання покарань тощо. Із зазначеного випливає, що прокурори, зокрема, також мають додаткові соціальні гарантії. До таких гарантій належить право на пенсійне забезпечення, а саме вихід на пенсію за вислугою років.

На сьогодні органи пенсійного фонду відмовляють у призначенні пенсії прокурорам, посилаючись на те, що неможливо використовувати норми права, які діяли на час початку роботи в органах прокуратури. Водночас пенсійний фонд керується новими положеннями про пенсійне забезпечення прокурорів, які встановлюють більш високий поріг стажу, необхідного для виходу на пенсію. Однак у такому випадку порушуються права прокурорів на пенсійне забезпечення.

Саме така ситуація виникла у пана Александрова, який звернувся до нашої компанії за допомогою. Проблема полягала в тому, що пенсійний фонд відмовив йому в призначенні пенсії, ґрунтуючись на ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру», в розмірі 90% відсотків від заробітної плати. Відмову було обґрунтовано тим, що наразі пенсії працівникам прокуратури встановлюються відповідно до ст. 86 Закону України «Про прокуратуру», в якій зазначено, що пенсія призначається незалежно від віку за наявності на день звернення вислуги років – не менше 24 років стажу, в тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 14 років, і розраховується у розмірі 60% від заробітної плати.

Підставою для позову стало те, що на час, коли діяла ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру» позивач закінчив навчання й вибирав місце майбутнього працевлаштування, із урахуванням всіх гарантій, які надаються державою працівникам (у тому числі гарантій пенсійного забезпечення). Зазначена норма Закону України «Про прокуратуру» передбачала, що, відпрацювавши в органах прокуратури понад 20 років на посадах, які дають право на пенсію за вислугою років, позивач має право на призначення пенсії в розмірі 90% від заробітної плати. Гарантію реалізації зазначеного механізму права на пенсійне забезпечення додатково було закріплено у ст. 22 Конституції України, яка передбачала, що закріплені нею права і свободи не є вичерпними, гарантуються та не можуть бути скасовані. Під час прийняття нових законів або внесення змін до чинних законодавчих актів не допускається звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод.

Конституційний Суд України у своїх рішеннях від 06.07.1999 р. № 8-рп/99 у справі про право на пільги та від 20.03.2002 р. № 5-рп/2002 у справі про пільги, компенсації та гарантії відзначив, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності відповідних категорії громадян (у тому числі й прокурорів) як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена, передусім, тим, що службу в правоохоронних органах держави пов’язано з ризиком для життя та здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійною придатністю, професійними, фізичними, вольовими й іншими якостями. Це має компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення.

Таким чином, у розумінні сутності соціальних гарантій працівників правоохоронних органів, зокрема, працівників прокуратури, зміст і обсяг досягнутих ними соціальних гарантій не може бути звужено шляхом внесення змін до законодавства.

Результати:

  • Розглянувши справу, суд першої інстанції, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, задовольнив у повному обсязі вимоги Александрова. Суди підтвердили можливість застосування ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру» для виходу на пенсію за вислугою років у розмірі 90% від заробітної плати.
  • Після прийняття судами рішень наша компанія змогла досягти швидкого їх виконання, у результаті чого Александрову була призначена пенсія з моменту його звернення до пенсійного фонду, а також виплачена в повному обсязі заборгованість за пенсійними виплатами.

Відгуки наших клієнтів